برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1395/02/23 4,620,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/19 4,620,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/18 4,720,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1395/02/30 5,040,000
 

نرم افزار تخصصی برق و الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Altium Designer غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1395/02/24 5,040,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/18 4,600,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/14 4,060,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها رضا سپاس یار غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1395/02/17 1,910,000
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها رضا سپاس یار غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1395/03/06 1,910,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محمد شریفی فردوئی غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1395/02/24 1,840,000
(1) + Network علی علاف زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1395/03/13 1,840,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Administering Windows Server 2012 R2 محسن حسن پور غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1395/02/23 7,260,000
Administering Windows Server 2012 R2 محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1395/02/31 7,260,000
Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (I) حسین حسن پور غرب یکشنبه 18:00 تا 20:30, سه شنبه 18:00 تا 20:30 1395/02/14 6,250,000
Configuring Windows 8.1 محسن حسن پور غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1395/03/07 5,420,000
Windows Server 2012 R2 محسن حسن پور غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1395/02/23 6,170,000
Windows Server 2012 R2 محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/26 6,170,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop) بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1395/02/17 3,600,000
Java Script بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1395/02/24 3,750,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) علی بخشی ایلانی غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1395/03/09 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1395/02/30 3,300,000
Web Design Pack سپیده محرمی غرب یکشنبه 09:00 تا 13:00, سه شنبه 09:00 تا 13:00 1395/02/19 17,600,000
 

CISCO

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Cisco (CCNA) حسین حسن پور غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1395/02/24 7,660,000
Cisco (CCNA) محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1395/02/30 7,660,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I سارا نعمتی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1395/02/23 3,150,000
ICDL Level I فرزانه پور رضا افکند غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1395/02/18 3,150,000
ICDL Level I بهاره شقاقی افضلی غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1395/02/25 3,150,000
ICDL Level II فاطمه آقائی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/28 2,970,000
ICDL Level II محمد بابایی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1395/02/23 2,970,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development امیر شجاعی غرب جمعه 08:00 تا 13:00 1395/02/31 3,000,000
Net Framework Application Development Foundation I سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1395/02/23 5,400,000
 

SQL Server

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
SQL Server 2014 Database Development سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/01 6,600,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی به زبان ++C محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1395/02/17 5,520,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced محمدرضا قیوب غرب شنبه 08:00 تا 14:30, دوشنبه 08:30 تا 14:30, چهارشنبه 08:30 تا 14:30 1395/02/18 8,250,000
3D Max beginners to Advanced محمدرضا قیوب غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1395/02/19 8,250,000
 

نشر و صفحه آرائی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe InDesign ابراهیم باقری مکی غرب جمعه 08:30 تا 14:30 1395/02/24 5,500,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1395/04/10 6,000,000
Solid Works I مصطفی هنرور غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1395/02/24 4,900,000
Solid Works I غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00 1395/04/24 4,900,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 بهروز باباخانی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1395/02/23 12,000,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel احمد عبدی غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1395/02/26 7,200,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1395/02/30 6,120,000
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 امید عاشوری غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1395/02/23 4,160,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 امید عاشوری غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/18 6,985,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/04 6,985,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
آموزش نرم افزار Corel Draw غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/04/19 3,575,000
ایلاستریتور ابراهیم باقری مکی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1395/02/23 4,950,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته اولینا عیسی خانیان غرب شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1395/02/13 5,175,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته علی صفایی اصلی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1395/02/23 5,175,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/19 5,175,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) ابراهیم باقری مکی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/25 8,640,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/01 5,940,000
اتوکد سه بعدی معماری غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/04 5,016,000
 

مکانیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول و تئوری Piping مرتضی رضوی کرمانشاهی غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1395/02/24 4,200,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی علی خرسندی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1395/02/23 6,600,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب سه شنبه 14:30 تا 20:30 1395/04/22 6,480,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی فرانسه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Cours A1.1 غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1395/03/31 2,480,000
Cours A1.1 غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1395/02/13 2,480,000
Cours A1.2 غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1395/03/31 2,480,000
 

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/25 2,610,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 1 غرب شنبه 11:00 تا 14:00, یکشنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1395/04/19 2,290,000
EE 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/08 2,290,000
EE 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/08 2,290,000
EE 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/25 2,290,000
EI 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/25 2,320,000
EI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/25 2,320,000
EI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/25 2,320,000
EPI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/25 2,320,000
EPI 4 نگار تقی‌زاده غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1395/02/24 2,320,000
EUI 3 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/08 2,700,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 1 نوجوان غرب شنبه 09:00 تا 12:00, دوشنبه 09:00 تا 12:00, چهارشنبه 09:00 تا 12:00 1395/03/22 3,670,000
ICDL 1 نوجوان غرب یکشنبه 09:00 تا 12:00, سه شنبه 09:00 تا 12:00 1395/03/23 3,670,000
ICDL 2 نوجوان غرب شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1395/03/22 3,980,000
ICDL 2 نوجوان غرب یکشنبه 09:00 تا 11:00, سه شنبه 09:00 تا 11:00 1395/03/23 3,980,000
 

گرافیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Photoshop مقدماتی نوجوان غرب یکشنبه 14:00 تا 17:00, سه شنبه 14:00 تا 17:00 1395/03/23 3,570,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان غرب شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00, چهارشنبه 14:00 تا 17:00 1395/03/22 4,770,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ایجاد مدلهای دیجیتالی سه بعدی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/18 4,750,000
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) مریم فراز غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/13 9,000,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی رضا سلیمانی زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1395/02/18 10,000,000
حسابداری مالی بازرگانی رضا سلیمانی زاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1395/03/09 4,200,000