برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/18 4,400,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/26 4,400,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1394/07/24 4,400,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1394/07/16 3,940,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/07/17 4,200,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1394/07/23 4,000,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/09 4,000,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک میثم صادق زاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/07/17 2,200,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/03 3,390,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/07/17 1,840,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/08/01 3,330,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop) علی عارفی نیا غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/07/16 3,430,000
Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop) سپیده محرمی غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1394/07/17 3,430,000
Dynamic Development With ASP . Net بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/08/08 6,390,000
Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/07/17 4,500,000
Java Script علی عارفی نیا غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/19 3,410,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/08/14 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1394/08/08 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) علی عارفی نیا غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/18 3,300,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (I) محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1394/07/23 5,690,000
Configuring Windows 8.1 محسن حسن پور غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1394/07/16 4,930,000
Configuring Windows 8.1 محمدرضا کیانی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/08/15 4,930,000
Windows Server 2012 R2 محسن حسن پور غرب شنبه 18:00 تا 20:30, دوشنبه 18:00 تا 20:30, چهارشنبه 18:00 تا 20:30 1394/07/18 5,610,000
Windows Server 2012 R2 محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/07/30 5,610,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمدرضا شریفی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/19 5,080,000
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 حسین حسن پور غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/07/17 5,080,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I محمد بابایی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/07/17 2,870,000
ICDL Level I فرزانه پور رضا افکند غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1394/07/25 2,870,000
ICDL Level I محمد بابایی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/26 2,870,000
ICDL Level I فاطمه آقایی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/09 2,870,000
ICDL Level II فاطمه آقایی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/17 2,700,000
ICDL Level II علی صفایی اصلی غرب دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1394/07/20 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/18 4,510,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. محمدرضا علیپور غرب دوشنبه 14:00 تا 17:00, چهارشنبه 14:00 تا 17:00 1394/07/27 2,000,000
اصول برنامه نویسی با NET. امیر شجاعی غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/20 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1394/07/19 7,500,000
3D Max beginners to Advanced غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/07/24 7,500,000
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/18 7,500,000
آموزش V-Ray غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1394/07/16 5,000,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00 1394/07/16 6,000,000
CATIA II غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/07/17 6,000,000
Solid Works I غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/18 4,900,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/07/30 10,000,000
Etabs & Safe 1 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/07/17 10,000,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/08/08 6,000,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/18 5,100,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/07/24 5,500,000
 

مهارتهای طراحی صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
آموزش نرم افزار راینو سطح 1 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/07/16 3,500,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00 1394/07/19 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/19 5,400,000
اتوکد سه بعدی معماری علی حائری مطلق غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/08/08 4,560,000
اتوکد سه بعدی معماری علی حائری مطلق غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/19 4,560,000
اتوکد سه بعدی معماری شاهین تاج الدینی غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/20 4,560,000
 

مکانیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول و تئوری Piping غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/08/22 4,000,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ایلاستریتور غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/07/23 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00 1394/07/25 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/07/17 4,500,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 14:30 تا 20:30, دوشنبه 14:30 تا 20:30, چهارشنبه 14:30 تا 20:30 1394/07/25 7,200,000
 

ریاضی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره MATLAB ویژه مهندسان مکانیک غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/19 4,400,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/07/17 6,000,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/07/24 6,000,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,450,000
EAdv 4 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/08/10 2,450,000
EAdv 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,450,000
EAdv 5 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,450,000
EAdv 6 غرب یکشنبه 08:30 تا 11:30, سه شنبه 08:30 تا 11:30 1394/08/10 2,450,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/13 2,190,000
EE 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,190,000
EI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/13 2,250,000
EI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,250,000
EPI 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/13 2,250,000
EPI 1 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/08/10 2,250,000
EPI 2 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/08/10 2,250,000
EPI 3 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/13 2,250,000
EPI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,250,000
EPI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,250,000
EUI 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,540,000
EUI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/13 2,540,000
EUI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/08/10 2,540,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 2 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1394/08/21 3,870,000
 

گرافیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Photoshop پیشرفته نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1394/07/23 3,750,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان غرب پنجشنبه 11:00 تا 14:00 1394/08/07 4,550,000
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان بابک صیرفی غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1394/08/07 4,550,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00, جمعه 09:00 تا 14:00 1394/07/17 8,640,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/18 7,500,000
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/08/03 7,500,000