برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/08/09 3,830,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/08/09 3,110,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1393/08/29 3,660,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1393/08/22 3,090,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/08/18 3,090,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/08/08 2,175,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core غرب چهارشنبه 15:00 تا 20:00 1393/08/21 2,780,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمد شریفی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/08/22 4,620,000
Windows 8 محسن حسن پور غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/08/15 5,610,000
Windows Server 2012 محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1393/08/29 5,350,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Design Methodology Vol 1(Dreamweaver, CSS, Firework بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/09/16 3,120,000
Design Methodology Vol 3 (Java script ,Methodology ,XML) سپیده محرمی غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/09/14 4,600,000
JQuery بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/08/18 4,700,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1393/08/22 3,000,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I علی صفایی اصلی غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1393/08/11 2,870,000
ICDL Level I سارا نعمتی غرب یکشنبه 14:30 تا 19:30, سه شنبه 14:30 تا 19:30 1393/08/22 2,870,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework Application Development Foundation I سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/08/15 4,500,000
SQL Server 2012 Database Development عباس گودرزی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/08/24 6,000,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. غرب چهارشنبه 15:30 تا 20:30 1393/08/28 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1393/08/24 6,820,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/08/18 6,820,000
آموزش V-Ray غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1393/08/22 4,520,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe Illustrator CS4 غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/08/15 4,010,000
آموزش نرم افزار Corel Draw غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/08/30 2,890,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/08/24 6,010,000
 

نشر و صفحه آرائی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe InDesign غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/08/15 4,670,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/08/15 5,460,000
Solid Works I غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/08/15 4,360,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/08/23 8,900,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1393/09/20 5,500,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/08/18 3,900,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/08/24 4,510,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/09/07 5,020,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/08/16 3,950,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/08/22 5,800,000
 

معماری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد مقدماتی (I) غرب سه شنبه 14:30 تا 20:30 1393/08/27 4,510,000
اتوکد مقدماتی (I) غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/08/16 4,510,000
 

ریاضی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره MATLAB ویژه مهندسان مکانیک غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/08/24 4,010,000
 

هنرهای دیجیتال

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/08/15 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب یکشنبه 10:00 تا 13:00, سه شنبه 10:00 تا 13:00 1393/08/18 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/08/23 1,850,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1393/08/15 3,900,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/02 1,960,000
EE 1 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/08/09 1,960,000
EE 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 1,960,000
EI 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 2,010,000
EI 4 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/09/07 2,010,000
EPI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/01 2,010,000
EPI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 2,010,000
EPI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 2,010,000
EUI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/08/05 2,330,000
 

نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Hey There 1 A غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, چهارشنبه 17:30 تا 19:00 1393/10/08 1,380,000
Hey There 2 A غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, چهارشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/08 1,380,000
Hey There 3 B غرب شنبه 16:00 تا 17:30, دوشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/06 1,380,000
 

Pre-School

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Kids 3 غرب دوشنبه 14:30 تا 16:00, پنجشنبه 14:30 تا 16:00 1393/08/22 1,110,000
Kids 8 غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, پنجشنبه 16:00 تا 17:30 1393/08/22 1,110,000
 

دبستان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Move 1 غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, پنجشنبه 17:30 تا 19:00 1393/09/10 1,450,000
Move 10 غرب شنبه 14:30 تا 16:00, چهارشنبه 14:30 تا 16:00 1393/10/06 1,450,000
Move 11 غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, پنجشنبه 17:30 تا 19:00 1393/09/10 1,450,000
Move 12 غرب شنبه 18:30 تا 20:00, چهارشنبه 18:30 تا 20:00 1393/10/06 1,450,000
Move 3 غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, پنجشنبه 16:00 تا 17:30 1393/09/10 1,450,000
Move 5 غرب شنبه 17:00 تا 18:30, چهارشنبه 17:00 تا 18:30 1393/10/06 1,450,000
Move 8 غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, چهارشنبه 17:30 تا 19:00 1393/10/08 1,450,000
Pre-Move1 غرب دوشنبه 14:30 تا 16:00, چهارشنبه 14:30 تا 16:00 1393/10/08 1,110,000
Start 1 غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, چهارشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/08 1,080,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 2 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/08/08 3,100,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/08/08 3,110,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (پیشرفته) شاهین خالدی غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1393/08/11 8,900,000
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1393/08/11 7,500,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
کمک حسابدار کاربردی غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/08/25 8,000,000