برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/03/08 4,400,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1394/03/28 4,400,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/03/21 3,940,000
مانیتورینگ مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/24 4,500,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/04 4,000,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1394/03/07 4,000,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/04/07 3,390,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1394/03/28 3,390,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/03/07 1,910,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محسن حسن پور غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/03/29 1,840,000
(1) + Network حسین حسن پور غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/09 1,840,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/03/22 3,330,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Administering Windows Server 2012 R2 محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1394/03/21 6,600,000
Administering Windows Server 2012 R2 محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/03/21 6,600,000
Configuring Windows 8.1 محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/04/04 4,930,000
Configuring Windows 8.1 حسین حسن پور غرب یکشنبه 18:00 تا 20:30, سه شنبه 18:00 تا 20:30 1394/03/10 4,930,000
Windows Server 2012 R2 محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/03/08 5,610,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services حسین حسن پور غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/03/08 4,900,000
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/03/21 4,900,000
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمدرضا کیانی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/03/22 5,080,000
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمد شریفی فردوئی غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/03/08 5,080,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Dynamic Development With ASP . Net بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب جمعه 15:00 تا 20:00 1394/03/08 6,390,000
Java Script سپیده محرمی غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/03/08 3,410,000
JQuery & Ajax بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب پنجشنبه 16:00 تا 20:00 1394/03/21 5,170,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1394/03/28 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) علی عارفی نیا غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/03/10 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) سپیده محرمی غرب یکشنبه 08:30 تا 11:30, سه شنبه 08:30 تا 11:30 1394/03/17 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) سپیده محرمی غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1394/03/08 3,300,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I بهاره شقاقی افضلی غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1394/03/10 2,870,000
ICDL Level I بهاره شقاقی افضلی غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1394/03/11 2,870,000
ICDL Level I محمد بابایی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1394/03/21 2,870,000
ICDL Level II حمید بلوری غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/03/21 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/03/28 3,030,000
Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/30 5,500,000
Net Framework Application Development Foundation I سید محسن باقرالموسوی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/10 4,500,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/03/21 2,000,000
اصول برنامه نویسی با NET. امیر شجاعی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/03/22 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1394/03/03 7,500,000
3D Max beginners to Advanced غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30 1394/03/07 7,500,000
آموزش V-Ray غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1394/04/11 5,000,000
 

تحلیل به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ansys Workbench I غرب دوشنبه 14:30 تا 20:30 1394/03/11 5,500,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/03/29 6,000,000
CATIA II غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/03/28 6,000,000
Solid Works I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/03/07 4,900,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/03/22 10,000,000
Etabs & Safe 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/09 10,000,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1394/03/21 6,000,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/03/08 5,100,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی غرب سه شنبه 14:30 تا 20:30 1394/03/19 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب یکشنبه 14:30 تا 20:30 1394/03/17 5,400,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب شنبه 13:30 تا 16:30, دوشنبه 13:30 تا 16:30, چهارشنبه 13:30 تا 16:30 1394/03/09 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/03/22 4,500,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1394/03/09 7,200,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00 1394/03/21 4,400,000
متره و برآورد و صورت وضعیت با II - Excel غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/03/29 1,650,000
متره و برآورد و صورت وضعیت با II - Excel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1394/03/07 1,650,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/11 2,190,000
EI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/11 2,250,000
EPI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/11 2,250,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

کودکان الکترونیکی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
e-kids 1 غرب شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1394/03/23 3,240,000
 

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 1 نوجوان غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1394/03/23 3,500,000
ICDL 1 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1394/03/28 3,500,000
ICDL 2 نوجوان غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1394/03/24 3,870,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1394/03/28 4,550,000
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان غرب پنجشنبه 11:00 تا 14:00 1394/03/28 3,980,000
 

کارآفرینی و توسعه اشتغال   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

کارآفرینی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول و مبانی کارآفرینی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00, جمعه 08:00 تا 14:00 1394/03/07 0
طرح کسب و کار کارآفرینی غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/03/07 2,900,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ایجاد مدلهای دیجیتالی سه بعدی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/18 3,900,000
ایجاد مدلهای دیجیتالی سه بعدی غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1394/03/17 3,900,000
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب سه شنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30 1394/03/19 7,500,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30, جمعه 09:00 تا 14:00 1394/03/07 8,640,000
حسابداری مالی بازرگانی غرب یکشنبه 08:00 تا 13:00, سه شنبه 08:00 تا 13:00 1394/03/17 3,600,000
حسابداری مالی خدماتی غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30, جمعه 09:00 تا 14:00 1394/03/07 4,800,000