برنامه آموزشی

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/07/04 2,780,000
(C++(Expert محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/07/04 3,050,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(اصول طراحی وب)Foundation بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/07/05 3,000,000
Design Methodology Vol 1(Dreamweaver, CSS, Firework سپیده محرمی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/07/17 3,120,000
Design Methodology Vol 3 (Java script ,Methodology ,XML) علی عارفی نیا غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1393/07/08 4,600,000
JQuery سپیده محرمی غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/07 4,700,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services محمد شریفی فردوئی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/12 4,460,000
Windows 8 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/06/28 5,610,000
Windows 8 محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/30 5,610,000
Windows Server 2012 حسین حسن پور غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/07/04 5,350,000
Windows Server 2012 محمدرضا کیانی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/05 5,350,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I سارا نعمتی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/07/17 2,870,000
ICDL Level II علی صفایی اصلی غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1393/07/12 2,700,000
ICDL Level II غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1393/07/01 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/07/17 2,760,000
Net Framework Application Development Foundation I سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/05 4,500,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1393/07/12 6,090,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 14:30 تا 19:30, سه شنبه 14:30 تا 19:30 1393/07/15 6,090,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/07/18 8,140,000
Etabs & Safe 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/12 8,140,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/07/03 5,020,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/06 3,610,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/29 4,510,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/07/18 5,020,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Solid Works I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/07/03 4,360,000
طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks غرب جمعه 08:00 تا 13:00 1393/07/11 4,480,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/30 3,510,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/07/15 5,200,000
 

معماری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد مقدماتی (I) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/30 4,010,000
اتوکد مقدماتی (I) غرب یکشنبه 08:00 تا 13:00, سه شنبه 08:00 تا 13:00 1393/07/15 4,010,000
 

ریاضی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره MATLAB ویژه مهندسان مکانیک غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/05 4,010,000
 

هنرهای دیجیتال

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ پیشرفته (CS6) غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1393/06/30 2,240,000
فتوشاپ پیشرفته (CS6) غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/07/11 2,240,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/06 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب شنبه 13:30 تا 16:30, دوشنبه 13:30 تا 16:30, چهارشنبه 13:30 تا 16:30 1393/06/29 1,850,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1393/07/05 6,010,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/19 6,010,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/06/28 3,620,000
متره و برآورد و صورت وضعیت با II - Excel غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/07/11 1,510,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 5 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/15 2,230,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/05 1,960,000
EE 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/06 1,960,000
EE 3 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/07/04 1,960,000
EI 1 غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/07/19 2,010,000
EI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/30 2,010,000
EI 3 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/07/04 2,010,000
EI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/15 2,010,000
EPI 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/19 2,010,000
EPI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/19 2,010,000
EPI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/30 2,010,000
EPI 3 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/31 2,010,000
EPI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/15 2,010,000
EUI 1 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/06/28 2,330,000
EUI 4 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/07/15 2,330,000
EUI 5 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/15 2,330,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 2 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/08/08 3,100,000
ICDL سطح یک و دو نوجوانان غرب پنجشنبه 09:00 تا 13:00 1393/07/24 5,350,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی اندروید مقدماتی غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/08/01 4,500,000
 

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
PLC s7-300/400 level 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/29 3,110,000
مانیتورینگ مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1393/07/03 3,850,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/07/19 3,360,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1393/07/03 3,090,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان علیرضا برزگر زادگان غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/07/06 3,090,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
میکروکنترلر AVR رضا سپاس یار غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/07/04 3,760,000
میکروکنترلر پیشرفتهAVR رضا سپاس یار غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/07/04 3,130,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (پیشرفته) شاهین خالدی غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/07/15 8,900,000
طراحی و دکوراسیون داخلی (پیشرفته) شاهین خالدی غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1393/07/22 8,900,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
کمک حسابدار کاربردی غرب یکشنبه 09:00 تا 13:00, سه شنبه 09:00 تا 13:00 1393/07/06 8,000,000
کمک حسابدار کاربردی غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00, جمعه 09:00 تا 14:00 1393/07/18 8,000,000