برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1393/09/06 3,830,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/09 3,830,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/08 3,110,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1393/09/06 3,660,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/15 3,360,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1393/09/13 3,360,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1393/09/06 3,090,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها رضا سپاس یار غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/09/14 1,650,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network غرب چهارشنبه 15:30 تا 20:30 1393/09/12 2,175,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core غرب چهارشنبه 15:00 تا 20:00 1393/09/05 2,780,000
(C++(Expert محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/09/21 3,050,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services پویا شادرخ سیگاری غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 4,460,000
Windows 8 محسن حسن پور غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/09/06 5,610,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Windows 8.1 محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1393/09/13 4,490,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1393/09/08 2,870,000
ICDL Level I سارا نعمتی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/09/06 2,870,000
ICDL Level I غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/09 2,870,000
ICDL Level II محمد بابایی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1393/09/28 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1393/09/06 5,500,000
Net Framework Application Development Foundation I عباس گودرزی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 4,500,000
SQL Server 2012 Database Development سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/29 6,000,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1393/09/06 3,000,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. غرب چهارشنبه 15:30 تا 20:30 1393/09/12 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/24 6,820,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/09/16 6,820,000
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1393/09/08 6,820,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/09/02 6,820,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/09/06 5,460,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/09/07 8,900,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1393/09/20 5,500,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/09 3,900,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/08 4,510,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/09/07 5,020,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
آموزش نرم افزار Corel Draw غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/05 2,890,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/09/08 6,010,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب یکشنبه 08:00 تا 13:00, سه شنبه 08:00 تا 13:00 1393/09/02 3,950,000
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/08 3,950,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/09/06 5,800,000
 

معماری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد مقدماتی (I) غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 4,510,000
اتوکد مقدماتی (I) غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/09/13 4,510,000
اتوکد مقدماتی (I) غرب سه شنبه 14:30 تا 20:30 1393/09/04 4,510,000
 

ریاضی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره MATLAB ویژه مهندسان مکانیک غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/01 4,010,000
 

هنرهای دیجیتال

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ پیشرفته (CS6) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/09 2,240,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب شنبه 13:30 تا 16:30, دوشنبه 13:30 تا 16:30, چهارشنبه 13:30 تا 16:30 1393/09/15 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/09/07 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب یکشنبه 10:00 تا 13:00, سه شنبه 10:00 تا 13:00 1393/09/02 1,850,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/09/21 3,900,000
متره و برآورد و صورت وضعیت با II - Excel غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/09/07 1,650,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 2,230,000
EAdv 5 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 2,230,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/02 1,960,000
EE 1 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/09/07 1,960,000
EE 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 1,960,000
EI 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 2,010,000
EI 4 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/09/07 2,010,000
EI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 2,010,000
EPI 2 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/01 2,010,000
EPI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 2,010,000
EPI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/16 2,010,000
 

نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Hey There 1 A غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, چهارشنبه 17:30 تا 19:00 1393/10/08 1,380,000
Hey There 2 A غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, چهارشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/08 1,380,000
Hey There 3 B غرب شنبه 16:00 تا 17:30, دوشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/06 1,380,000
 

دبستان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Move 1 غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, پنجشنبه 17:30 تا 19:00 1393/09/10 1,450,000
Move 10 غرب شنبه 14:30 تا 16:00, چهارشنبه 14:30 تا 16:00 1393/10/06 1,450,000
Move 11 غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, پنجشنبه 17:30 تا 19:00 1393/09/10 1,450,000
Move 12 غرب شنبه 18:30 تا 20:00, چهارشنبه 18:30 تا 20:00 1393/10/06 1,450,000
Move 3 غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, پنجشنبه 16:00 تا 17:30 1393/09/10 1,450,000
Move 5 غرب شنبه 17:00 تا 18:30, چهارشنبه 17:00 تا 18:30 1393/10/06 1,450,000
Move 8 غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, چهارشنبه 17:30 تا 19:00 1393/10/08 1,450,000
Pre-Move1 غرب دوشنبه 14:30 تا 16:00, چهارشنبه 14:30 تا 16:00 1393/10/08 1,110,000
Start 1 غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, چهارشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/08 1,080,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 2 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/09/06 3,100,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/20 3,640,000
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/09/13 3,110,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30 1393/09/03 7,500,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
کمک حسابدار کاربردی غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/09/02 8,000,000