برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/10/05 3,830,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/13 3,830,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/10/12 3,110,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1393/10/18 3,360,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/06 3,360,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/10/07 3,090,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1393/10/04 3,090,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/10/05 1,650,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محمدرضا کیانی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/06 2,175,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core عباس گودرزی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/04 2,780,000
(C++(Expert محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/05 3,050,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Administering Windows Server 2012 حسین حسن پور غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/10/05 5,940,000
Administering Windows Server 2012 محمدرضا کیانی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1393/10/12 5,940,000
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services پویا شادرخ سیگاری غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/07 4,460,000
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمد شریفی فردوئی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/06 4,620,000
Windows Server 2012 محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/07 5,350,000
Windows Server 2012 محسن حسن پور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/05 5,350,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Windows 8.1 محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/04 4,490,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I بهاره شقاقی افضلی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/05 2,870,000
ICDL Level I علی صفایی اصلی غرب دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1393/10/15 2,870,000
ICDL Level I حمید بلوری غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/18 2,870,000
ICDL Level II محمد بابایی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1393/10/05 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework Application Development Foundation I عباس گودرزی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/07 4,500,000
SQL Server 2012 Database Development سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/06 6,000,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/10/06 3,000,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. سید محسن باقرالموسوی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/14 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/06 6,820,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/07 6,820,000
آموزش V-Ray غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1393/10/11 4,520,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe Illustrator CS4 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/04 4,010,000
آموزش نرم افزار Corel Draw غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/05 2,890,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب شنبه 13:30 تا 16:30, دوشنبه 13:30 تا 16:30, چهارشنبه 13:30 تا 16:30 1393/10/06 4,500,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 10:30 تا 14:30, دوشنبه 10:30 تا 14:30, چهارشنبه 10:30 تا 14:30 1393/10/06 6,010,000
 

نشر و صفحه آرائی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe InDesign غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/18 4,670,000
 

تحلیل به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ansys Workbench I غرب دوشنبه 14:30 تا 20:30 1393/10/08 4,920,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/10/04 5,460,000
CATIA II غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/10/05 5,600,000
Solid Works I غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/15 4,360,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/11 8,900,000
Etabs & Safe 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/06 8,900,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1393/10/04 5,500,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/07 3,900,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/10/26 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/20 5,400,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/10/26 3,950,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/05 5,800,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/10/16 5,800,000
 

ریاضی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره MATLAB ویژه مهندسان مکانیک غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/19 4,010,000
 

هنرهای دیجیتال

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ پیشرفته (CS6) غرب یکشنبه 10:00 تا 13:00, سه شنبه 10:00 تا 13:00 1393/10/14 2,240,000
فتوشاپ پیشرفته (CS6) غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00 1393/10/18 2,240,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/10/05 3,900,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 2,230,000
EAdv 5 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 2,230,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 1,960,000
EPI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/30 2,010,000
 

نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Hey There 1 A غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, چهارشنبه 17:30 تا 19:00 1393/10/08 1,380,000
Hey There 2 A غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, چهارشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/08 1,380,000
Hey There 3 B غرب شنبه 16:00 تا 17:30, دوشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/06 1,380,000
 

دبستان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Move 10 غرب شنبه 14:30 تا 16:00, چهارشنبه 14:30 تا 16:00 1393/10/06 1,450,000
Move 12 غرب شنبه 18:30 تا 20:00, چهارشنبه 18:30 تا 20:00 1393/10/06 1,450,000
Move 5 غرب شنبه 17:00 تا 18:30, چهارشنبه 17:00 تا 18:30 1393/10/06 1,450,000
Move 8 غرب دوشنبه 17:30 تا 19:00, چهارشنبه 17:30 تا 19:00 1393/10/08 1,450,000
Pre-Move1 غرب دوشنبه 14:30 تا 16:00, چهارشنبه 14:30 تا 16:00 1393/10/08 1,110,000
Start 1 غرب دوشنبه 16:00 تا 17:30, چهارشنبه 16:00 تا 17:30 1393/10/08 1,080,000
Start 4 غرب یکشنبه 15:00 تا 16:30, سه شنبه 15:00 تا 16:30 1393/10/30 1,080,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/10/20 3,640,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
حسابداری ویژه بازار کار غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30, جمعه 08:00 تا 14:00 1393/10/04 14,200,000
 

حسابداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
کمک حسابدار کاربردی غرب یکشنبه 09:00 تا 13:00, سه شنبه 09:00 تا 13:00 1393/10/07 8,000,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب دوشنبه 14:30 تا 17:30, پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/10/15 7,500,000