برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1394/02/03 4,400,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1394/02/11 4,400,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/02/03 3,940,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/23 4,200,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/12/15 3,660,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/02/05 4,000,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1394/02/17 4,000,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1394/02/03 3,390,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/02/13 3,390,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/02/10 1,910,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network حسین حسن پور غرب یکشنبه 18:00 تا 20:30, سه شنبه 18:00 تا 20:30 1394/01/23 1,840,000
(1) + Network محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/02/03 1,840,000
(1) + Network حسین حسن پور غرب یکشنبه 18:00 تا 20:30, سه شنبه 18:00 تا 20:30 1394/01/23 1,840,000
(1) + Network محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/02/03 1,840,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core محمدرضا علیپور غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/29 3,330,000
(C++(Expert محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/02/04 3,660,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Administering Windows Server 2012 R2 محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/23 6,600,000
Administering Windows Server 2012 R2 محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/23 6,600,000
Configuring Windows 8.1 محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/12/15 4,490,000
Windows Server 2012 R2 محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1393/12/14 5,610,000
Windows Server 2012 R2 محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/12/14 5,610,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services محمد شریفی فردوئی غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/12/15 4,460,000
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services محمدرضا کیانی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/01/21 4,900,000
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services حسین حسن پور غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1394/02/04 4,900,000
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمدرضا کیانی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/03/22 5,080,000
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمدرضا کیانی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/03/22 5,080,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I محمد بابایی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/02/06 2,870,000
ICDL Level I سارا نعمتی غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1394/01/30 2,870,000
ICDL Level I محمد بابایی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/01/28 2,870,000
ICDL Level II بهاره شقاقی افضلی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/29 2,700,000
ICDL Level II محمد بابایی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1394/02/03 2,700,000
ICDL Level II علی صفایی اصلی غرب دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1394/01/24 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net عباس گودرزی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/19 3,030,000
Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/18 2,000,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) سپیده محرمی غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1394/01/30 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) سپیده محرمی غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1394/01/30 3,300,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. سید محسن باقرالموسوی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/23 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1394/01/22 7,500,000
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/02/05 7,500,000
آموزش V-Ray غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/01/29 5,000,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe Illustrator CS4 غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/12/21 4,010,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/02/03 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/12/22 4,500,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/02/05 7,200,000
 

تحلیل به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ansys Workbench I غرب دوشنبه 14:30 تا 20:30 1394/02/14 5,500,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/12/21 5,460,000
Solid Works I غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/12/15 4,360,000
Solid Works I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/02/03 4,900,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/12/22 8,900,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1394/02/17 6,000,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/02/06 4,400,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/16 4,510,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/12/15 5,020,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/17 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/12/22 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/12/14 5,400,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب شنبه 08:00 تا 13:00, دوشنبه 08:00 تا 13:00 1393/12/18 3,950,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/12/21 5,800,000
 

ریاضی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره MATLAB ویژه مهندسان مکانیک غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/02/10 4,400,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/12/22 3,900,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 2 غرب یکشنبه 08:30 تا 11:30, سه شنبه 08:30 تا 11:30 1393/12/24 2,230,000
EAdv 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/24 2,230,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/24 1,960,000
EE 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/24 1,960,000
EI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/24 2,010,000
EPI 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/02/02 2,250,000
EPI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/24 2,010,000
EUI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/24 2,330,000
 

نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Hey There 2 B غرب شنبه 18:00 تا 19:30, دوشنبه 18:00 تا 19:30 1393/12/16 1,380,000
Hey There 4 A غرب شنبه 16:00 تا 17:30, دوشنبه 16:00 تا 17:30 1393/12/16 1,380,000
 

دبستان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Move 12 غرب یکشنبه 17:30 تا 19:00, سه شنبه 17:30 تا 19:00 1393/12/17 1,450,000
Move 4 غرب یکشنبه 17:00 تا 18:30, سه شنبه 17:00 تا 18:30 1393/12/17 1,450,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/24 8,640,000
حسابداری مالی خدماتی غرب یکشنبه 09:00 تا 14:00, سه شنبه 09:00 تا 14:00 1393/12/24 4,800,000