برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1393/11/23 3,830,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/11/17 3,110,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1393/11/16 3,360,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/18 3,360,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1393/11/30 3,090,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/11/17 1,650,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/12/07 2,175,000
(1) + Network غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/26 2,175,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core محمدرضا علیپور غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/12/02 2,780,000
(C++(core محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/11/17 2,780,000
(C++(Expert عباس گودرزی غرب چهارشنبه 14:30 تا 20:30 1393/11/15 3,050,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Administering Windows Server 2012 محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1393/11/30 5,940,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Windows 8.1 محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/12/08 4,490,000
Windows Server 2012 R2 محمد شریفی غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1393/12/07 5,610,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1393/11/24 2,870,000
ICDL Level I فاطمه آقائی غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1393/11/18 2,870,000
ICDL Level II غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1393/11/30 2,700,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Java Script بهنام نوبخت پیرایواپلو غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1393/11/16 3,100,000
JQuery & Ajax سپیده محرمی غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/11/17 4,700,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/11/17 3,000,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development عباس گودرزی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/18 2,000,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. عباس گودرزی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/11/16 2,000,000
اصول برنامه نویسی با NET. سید محسن باقرالموسوی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/26 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/11/26 6,820,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/12/10 6,820,000
آموزش V-Ray غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1393/11/16 4,520,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe Illustrator CS4 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/11/16 4,010,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب یکشنبه 10:00 تا 13:00, سه شنبه 10:00 تا 13:00 1393/11/26 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/19 4,500,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/18 6,010,000
 

نشر و صفحه آرائی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe InDesign غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/11/16 4,670,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/11/17 5,460,000
Solid Works I غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/12/01 4,360,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/11/16 8,900,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1393/11/16 5,500,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/26 3,900,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/25 4,510,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/12/01 5,020,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/11/16 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب سه شنبه 14:30 تا 20:30 1393/11/21 5,400,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/11/17 3,950,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/11/30 5,800,000
نرم افزار Sketch up 7 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/18 1,570,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00 1393/11/16 3,900,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

تخصصی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Free Conversation 1 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/11/12 1,950,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (پیشرفته) شاهین خالدی غرب یکشنبه 15:00 تا 17:30, سه شنبه 15:00 تا 17:30 1393/11/12 8,900,000
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/11/25 7,500,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
کمک حسابدار کاربردی غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/11/19 8,000,000