برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/15 4,400,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/28 4,400,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1394/07/09 3,940,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/07/10 4,200,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1394/06/13 4,200,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1394/06/12 4,000,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/14 4,000,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1394/06/12 3,390,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محمدرضا کیانی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/06/13 1,840,000
(1) + Network حسین حسن پور غرب شنبه 18:00 تا 20:30, دوشنبه 18:00 تا 20:30 1394/06/14 1,840,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(Expert محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/06/13 3,660,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop) سپیده محرمی غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1394/07/03 3,430,000
Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop) سیدداود موسوی نسب غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/07/09 3,430,000
Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop) سپیده محرمی غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/07/17 3,430,000
Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/06/27 4,500,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1394/06/20 3,300,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (I) محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/06/13 5,690,000
Configuring Windows 8.1 محسن حسن پور غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/06/13 4,930,000
Windows Server 2012 R2 حسین حسن پور غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/15 5,610,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 حسین حسن پور غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/06/27 5,080,000
Desiging & Implementing a Server Infrastructure 2012 محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/06/12 5,080,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I فاطمه آقایی غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1394/06/21 2,870,000
ICDL Level I فرزانه پور رضا افکند غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1394/07/05 2,870,000
ICDL Level I حمید بلوری غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/06/19 2,870,000
ICDL Level II بهاره شقاقی افضلی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/28 2,700,000
ICDL Level II محمد بابایی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1394/06/26 2,700,000
ICDL Level II فاطمه آقایی غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1394/06/09 2,700,000
ICDL Level II سارا نعمتی غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1394/06/20 2,700,000
ICDL Level II بهاره شقاقی افضلی غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1394/06/14 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/07/04 4,510,000
Net Framework Application Development Foundation I امیر شجاعی غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/16 4,500,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. امیر شجاعی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/06/20 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1394/06/14 7,500,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1394/06/22 7,500,000
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1394/06/14 7,500,000
آموزش V-Ray غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1394/06/26 5,000,000
 

نشر و صفحه آرائی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe InDesign غرب شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1394/07/11 5,000,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/06/12 10,000,000
Etabs & Safe 1 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/14 10,000,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30 1394/06/19 6,000,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/14 5,100,000
Ms Project غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/15 5,100,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/21 5,500,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Solid Works I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/06/19 4,900,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Vary For Sketch Up غرب دوشنبه 14:00 تا 19:00 1394/06/09 1,200,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب یکشنبه 14:30 تا 20:30 1394/06/29 6,000,000
نرم افزار Sketch up 7 غرب دوشنبه 14:00 تا 19:00 1394/06/23 1,700,000
 

مهارتهای طراحی صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
آموزش نرم افزار راینو سطح 1 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/07/16 3,500,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/06/13 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب سه شنبه 14:30 تا 20:30 1394/06/24 5,400,000
اتوکد دو بعدی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/06/26 5,400,000
 

مکانیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول و تئوری Piping غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/06/19 4,000,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ایلاستریتور غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/07/23 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب شنبه 13:30 تا 16:30, دوشنبه 13:30 تا 16:30, چهارشنبه 13:30 تا 16:30 1394/06/14 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/06/27 4,500,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/21 7,200,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/06/27 6,000,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 3 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/06/17 2,450,000
EAdv 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,450,000
EAdv 4 غرب یکشنبه 08:30 تا 11:00, سه شنبه 08:30 تا 11:00 1394/06/17 2,450,000
EAdv 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,450,000
EAdv 5 غرب یکشنبه 08:30 تا 11:00, سه شنبه 08:30 تا 11:00 1394/06/17 2,450,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 2 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/06/17 2,190,000
EE 3 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/06/17 2,190,000
EI 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,250,000
EI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,250,000
EPI 2 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/06/17 2,250,000
EPI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,250,000
EPI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,250,000
EUI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,540,000
EUI 4 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/06/13 2,540,000
EUI 5 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/17 2,540,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 2 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1394/08/21 3,870,000
ICDL 2 نوجوان غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/18 3,870,000
 

گرافیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Photoshop پیشرفته نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1394/07/23 3,750,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان غرب پنجشنبه 11:00 تا 14:00 1394/08/07 4,550,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
حسابداری مالی بازرگانی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/06/29 3,600,000
حسابداری مالی خدماتی غرب پنجشنبه 15:30 تا 20:30, جمعه 09:00 تا 14:00 1394/06/12 4,800,000