برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/08 4,400,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/09/13 4,400,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/09 3,940,000
PLC s7-300/400 level 2 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1394/09/05 4,200,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00, جمعه 15:00 تا 20:00 1394/09/05 4,000,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/07 4,000,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/08 3,390,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محسن حسن پور غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/09/20 1,840,000
(1) + Network محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/22 1,840,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core محمدرضا علیپور غرب دوشنبه 14:00 تا 17:00, چهارشنبه 14:00 تا 17:00 1394/09/23 3,330,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Administering Windows Server 2012 R2 محسن حسن پور غرب شنبه 18:00 تا 20:30, دوشنبه 18:00 تا 20:30, چهارشنبه 18:00 تا 20:30 1394/09/14 6,600,000
Administering Windows Server 2012 R2 حسین حسن پور غرب یکشنبه 18:00 تا 20:30, سه شنبه 18:00 تا 20:30 1394/09/08 6,600,000
Configuring Windows 8.1 محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/09/13 4,930,000
Windows Server 2012 R2 محسن حسن پور غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1394/10/10 5,610,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I فاطمه آقایی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/07 2,870,000
ICDL Level I محمد بابایی غرب جمعه 14:00 تا 20:00 1394/09/13 2,870,000
ICDL Level I فاطمه آقایی غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1394/09/07 2,870,000
ICDL Level II فرزانه پور رضا افکند غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1394/09/15 2,700,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
JQuery & Ajax علی عارفی نیا غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/08 5,170,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/09/05 3,300,000
 

MOS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Microsoft Office Excel 2013 فاطمه آقایی غرب شنبه 14:30 تا 17:30, یکشنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/09/14 1,370,000
Microsoft Office Excel 2013 Expert معصومه امینی غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1394/09/26 1,430,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/09/05 4,510,000
 

SQL Server

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
SQL Server 2014 Database Development سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1394/09/05 6,000,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. امیر شجاعی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/09/05 2,000,000
اصول برنامه نویسی با NET. سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/28 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced محمدرضا قیوب غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1394/09/07 7,500,000
3D Max beginners to Advanced بابک حکمت غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/14 7,500,000
آموزش V-Ray محمدرضا قیوب غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1394/09/12 5,000,000
 

نشر و صفحه آرائی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe InDesign غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/09/06 5,000,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/09/06 6,000,000
Solid Works I مهدی عباسی غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1394/09/26 4,900,000
Solid Works I مصطفی هنرور غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/22 4,900,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/09/28 10,000,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/09/27 6,000,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/09/26 5,100,000
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/28 5,100,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/29 5,500,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1394/09/27 5,500,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی علی حائری مطلق غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/07 5,400,000
اتوکد دو بعدی مهرزاد والی یوسفی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/09/06 5,400,000
 

مکانیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول و تئوری Piping مرتضی رضوی کرمانشاهی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/09/12 4,000,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ایلاستریتور ابراهیم باقری مکی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/09/26 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته علی صفایی اصلی غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1394/09/15 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته علی صفایی اصلی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/09/12 4,500,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1394/09/14 7,200,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی علی خرسندی غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/09/27 6,000,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EPI 2 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/09/06 2,250,000
EUI 5 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/09/06 2,540,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
حسابداری مالی بازرگانی عباس دین محمدی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/09/15 3,600,000
حسابداری مالی خدماتی عباس دین محمدی غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00, جمعه 09:00 تا 14:00 1394/09/26 4,800,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/09/15 7,500,000