برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/19 3,830,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/05/24 3,830,000
!PLC LOGO غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1393/05/30 3,830,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/05/17 3,110,000
مانیتورینگ مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/05/17 3,850,000
 

نرم افزار تخصصی برق و الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Altium Designer غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/05/24 3,750,000
نرم افزار MATLAB غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/26 3,110,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1393/05/23 3,360,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان علیرضا برزگر زادگان غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1393/05/23 3,090,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان علیرضا برزگر زادگان غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/05/25 3,090,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان علیرضا برزگر زادگان غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/06/15 3,090,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/05/17 1,650,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/19 2,175,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(اصول طراحی وب)Foundation بهنام نوبخت غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/05/19 3,000,000
Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql علی عارفی نیا غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1393/05/16 4,500,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/05/16 4,460,000
Windows 8 محمدرضا کیانی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/18 5,610,000
Windows Server 2012 محمد شریفی فردوئی غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/05/17 5,350,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I علی صفایی اصلی غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1393/05/18 2,870,000
ICDL Level II علی صفایی اصلی غرب یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30 1393/05/19 2,700,000
ICDL Level II سارا نعمتی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/19 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II سید محسن باقرالموسوی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/26 5,500,000
Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/05/23 2,000,000
Net Framework Application Development Foundation I عباس گودرزی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/01 4,500,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/18 2,000,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/05/26 6,090,000
آموزش V-Ray محمدرضا قیوب غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1393/05/16 4,000,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe Illustrator CS4 غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/05/17 4,010,000
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/05/11 6,010,000
 

تحلیل به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ansys Workbench I غرب دوشنبه 14:30 تا 19:30 1393/06/17 4,680,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/05/24 5,460,000
Solid Works I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/06/13 4,360,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/05/30 8,140,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/05/09 3,610,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/05/24 4,510,000
 

معماری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد مقدماتی (I) غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/05/19 4,010,000
 

مکانیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول و تئوری Piping غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1393/05/23 3,220,000
 

هنرهای دیجیتال

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ پیشرفته (CS6) غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/05/30 2,240,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/26 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب شنبه 13:30 تا 16:30, دوشنبه 13:30 تا 16:30, چهارشنبه 13:30 تا 16:30 1393/05/18 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/05/10 1,850,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
متره و برآورد و صورت وضعیت Excel غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00 1393/05/16 3,620,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/05/30 5,200,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

کودکان الکترونیکی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
e-kids 2 غرب شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1393/05/11 3,740,000
 

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 2 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/08/08 3,100,000
ICDL 2 نوجوان غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/13 3,100,000
ICDL 2 نوجوان غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/06/16 3,100,000
 

Web

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Web Starter برای نوجوانان غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00, پنجشنبه 11:00 تا 14:00 1393/05/28 3,160,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/06/02 3,640,000
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/05/18 3,110,000
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/05/18 3,110,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
IELTS I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/05/16 5,850,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/05/26 7,500,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
کمک حسابدار کاربردی غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/05/26 8,000,000