برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/01 4,400,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/02 4,400,000
PLC s7-300/400 level 1 مجید فرامرززاده غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/12/07 3,940,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30 1394/11/29 4,000,000
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده میثم صادق زاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/01 4,000,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1394/11/29 3,390,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها رضا سپاس یار غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/11/29 1,910,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(1) + Network محسن حسن پور غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1394/11/30 1,840,000
 

MCSE 2012 R2

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Administering Windows Server 2012 R2 محمد شریفی فردوئی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/11/29 6,600,000
Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (I) محسن حسن پور غرب شنبه 18:00 تا 20:30, دوشنبه 18:00 تا 20:30, چهارشنبه 18:00 تا 20:30 1394/12/08 5,690,000
Configuring Windows 8.1 محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/02 4,930,000
Windows Server 2012 R2 محمدرضا کیانی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/11/30 5,610,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop) غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1394/12/13 3,430,000
Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql علی عارفی نیا غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/25 4,500,000
Java Script علی عارفی نیا غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/24 3,410,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) بهنام نوبخت پیرایواتلو غرب یکشنبه 15:30 تا 18:30, سه شنبه 15:30 تا 18:30 1394/12/09 3,300,000
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3) غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1394/11/29 3,300,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I فاطمه آقایی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/02 2,870,000
ICDL Level I فرزانه پور رضا افکند غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1394/12/01 2,870,000
ICDL Level I سارا نعمتی غرب پنجشنبه 14:00 تا 20:00 1394/12/06 2,870,000
ICDL Level II محمد بابایی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/09 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Net Framework Application Development Foundation I سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/01 4,500,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/11/29 2,000,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی به زبان ++C غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/12/14 4,800,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
3D Max beginners to Advanced محمدرضا قیوب غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1394/12/02 7,500,000
3D Max beginners to Advanced محمدرضا قیوب غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1394/11/24 7,500,000
آموزش V-Ray غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1394/11/29 5,000,000
 

نشر و صفحه آرائی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Adobe InDesign ابراهیم باقری مکی غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1394/11/30 5,000,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I مصطفی هنرور غرب پنجشنبه 08:00 تا 13:00 1394/11/29 6,000,000
Solid Works I غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1394/11/29 4,900,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Etabs & Safe 1 بهروز باباخانی غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30 1394/11/29 10,000,000
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel احمد عبدی غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/11/30 6,000,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project امید عاشوری غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/24 5,100,000
Ms Project امید عاشوری غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1394/11/30 5,100,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 امید عاشوری غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/25 5,500,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Sketchup & Vray مهرزاد والی یوسفی غرب یکشنبه 14:00 تا 20:00 1394/12/02 3,200,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
آموزش نرم افزار Corel Draw غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/24 3,250,000
ایلاستریتور غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/11/29 4,500,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته غرب یکشنبه 08:30 تا 14:30 1394/12/02 4,500,000
 

نقشه کشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد دو بعدی آرش انصاری مقدم غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/11/29 5,400,000
اتوکد دو بعدی علی حائری مطلق غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/02 5,400,000
اتوکد سه بعدی معماری علی حائری مطلق غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1394/12/08 4,560,000
 

مکانیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول و تئوری Piping مرتضی رضوی کرمانشاهی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1394/11/29 4,000,000
 

ریاضی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره MATLAB ویژه مهندسان مکانیک غرب شنبه 18:00 تا 20:00, دوشنبه 18:00 تا 20:00, چهارشنبه 18:00 تا 20:00 1394/11/24 4,400,000
 

اجرا و نظارت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی علی خرسندی غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1394/11/30 6,000,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EAdv 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,450,000
EAdv 6 غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1394/11/27 2,450,000
EAdv 6 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,450,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
EE 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,190,000
EI 1 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,250,000
EI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,250,000
EI 4 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,250,000
EPI 2 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,250,000
EPI 3 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,250,000
EPI 3 غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1394/11/30 2,250,000
EPI 3 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/28 2,250,000
EUI 5 غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/27 2,540,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری ویژه بازار کار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
حسابداری مالی بازرگانی عباس دین محمدی غرب پنجشنبه 15:00 تا 20:00, جمعه 09:00 تا 14:00 1394/11/29 3,600,000
حسابداری مالی خدماتی عباس دین محمدی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1394/11/25 4,800,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
طراحی و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) مریم فراز غرب پنجشنبه 09:00 تا 13:00 1394/11/29 7,500,000