برنامه آموزشی

برق و الکترونیک   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

اتوماسیون صنعتی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/07 3,830,000
!PLC LOGO مجید فرامرززاده غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/13 3,830,000
PLC s7-200 مجید فرامرززاده غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/02/26 3,830,000
PLC s7-200 مجید فرامرززاده غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00 1393/02/11 3,830,000
مانیتورینگ مجید فرامرززاده غرب چهارشنبه 15:30 تا 20:30 1393/02/24 3,850,000
 

نرم افزار تخصصی برق و الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
غرب شنبه 15:30 تا 20:30 1393/02/13 3,750,000
ETAP غرب جمعه 14:00 تا 19:00 1393/02/19 3,240,000
غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1393/02/18 3,890,000
نرم افزار MATLAB غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/16 3,110,000
 

ساختمان و قدرت

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده علیرضا برزگر زادگان غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/13 3,360,000
میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1393/03/08 3,360,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک میثم صادق زاده غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30 1393/02/18 1,690,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان علیرضا برزگر زادگان غرب یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30 1393/02/16 3,090,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان علیرضا برزگر زادگان غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/26 3,090,000
اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان علیرضا برزگر زادگان غرب پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 14:00 تا 19:00 1393/02/25 3,090,000
 

الکترونیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها رضا سپاس یار غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/02/12 1,650,000
میکروکنترلر AVR رضا سپاس یار غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/02/26 3,760,000
میکروکنترلر پیشرفتهAVR رضا سپاس یار غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/02/12 3,130,000
میکروکنترلرهای ARM 7 رضا سپاس یار غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/03/19 4,680,000
 

تعمییر و نگهداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
تعمیرات تلفن همراه غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/21 6,710,000
 

ICT   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

MCSE

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
حسین حسن پور غرب شنبه 18:00 تا 20:30, دوشنبه 18:00 تا 20:30, چهارشنبه 18:00 تا 20:30 1393/02/06 2,175,000
(1) + Network محمدرضا کیانی غرب پنجشنبه 08:30 تا 13:30 1393/02/18 2,175,000
 

دوره های آزاد و کارگاههای آموزشی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(C++(core غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/13 2,780,000
(C++(core عباس گودرزی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/02/11 2,780,000
(C++(Expert محمدرضا علیپور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/02/12 3,050,000
 

CIW

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
(اصول طراحی وب)Foundation علی عارفی نیا غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1393/02/07 3,000,000
Design Methodology Vol 1(Dreamweaver, CSS, Firework سپیده محرمی غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/15 3,120,000
علی عارفی نیا غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/28 4,600,000
JQuery علی عارفی نیا غرب پنجشنبه 09:00 تا 14:00 1393/02/25 4,700,000
 

مدیریت شبکه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
محمد شریفی فردوئی غرب یکشنبه 15:00 تا 18:00, سه شنبه 15:00 تا 18:00 1393/02/14 4,620,000
Windows 8 حسین حسن پور غرب جمعه 14:30 تا 19:30 1393/02/26 5,610,000
Windows Server 2012 پویا شادرخ سیگاری غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/16 5,350,000
 

ICDL Advanced

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL Level I علی صفایی اصلی غرب شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30 1393/02/06 2,870,000
ICDL Level I بهاره شقاقی افضلی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/13 2,870,000
ICDL Level I سارا نعمتی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/14 2,870,000
ICDL Level I بهاره شقاقی افضلی غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/13 2,870,000
ICDL Level I بهاره شقاقی افضلی غرب جمعه 08:30 تا 13:30 1393/02/05 2,870,000
ICDL Level II محمد بابایی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/14 2,700,000
ICDL Level II حامد قنبری غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/02/11 2,700,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
سید محسن باقرالموسوی غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/15 5,500,000
سید محسن باقرالموسوی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/16 5,500,000
سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/03/22 4,500,000
SQL Server 2012 Database Development سید محسن باقرالموسوی غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/02/18 6,000,000
 

MCTS

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اصول برنامه نویسی با NET. عباس گودرزی غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/20 2,000,000
اصول برنامه نویسی با NET. منصور ولی نژاد غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/02/12 2,000,000
 

تلفیقی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
تلفیقی Word + Excel 2010 علی صفایی اصلی غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/13 2,950,000
 

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

مدل سازی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
محمدرضا قیوب غرب شنبه 08:00 تا 14:00, دوشنبه 08:00 تا 14:00, چهارشنبه 08:00 تا 14:00 1393/02/06 6,090,000
3D Max beginners to Advanced غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/15 6,090,000
3D Max beginners to Advanced غرب یکشنبه 08:00 تا 14:00, سه شنبه 08:00 تا 14:00 1393/02/21 6,090,000
آموزش V-Ray محمدرضا قیوب غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/21 4,000,000
 

طراحی به کمک کامپیوتر

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
CATIA I مصطفی هنرور غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/02/05 5,460,000
CATIA I غرب پنجشنبه 14:30 تا 20:30 1393/02/25 5,460,000
Solid Works I غرب دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/10 4,360,000
 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Ms Project غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/06 4,510,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/13 5,020,000
 

نرم افزارهای کاربردی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد معماری (سه بعدی) غرب جمعه 14:30 تا 20:30 1393/02/12 3,510,000
نرم افزار Revit Architecture 2013 غرب شنبه 14:30 تا 19:30 1393/03/03 5,200,000
 

معماری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
اتوکد مقدماتی (I) غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/02/18 4,010,000
اتوکد مقدماتی (I) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/07 4,010,000
 

سازه

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel غرب پنجشنبه 14:30 تا 19:30 1393/02/18 5,020,000
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی ) غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/14 3,610,000
 

هنرهای دیجیتال

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ پیشرفته (CS6) غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/06 2,240,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) اولینا عیسی خانیان غرب جمعه 08:00 تا 14:00 1393/02/05 1,850,000
غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/14 1,850,000
فتوشاپ مقدماتی (CS6) غرب پنجشنبه 08:00 تا 14:00 1393/02/11 1,850,000
 

گرافیک کاربردی نرم افزار

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
فتوشاپ و کورل (Photoshop&corel) غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/13 6,010,000
 

زبانهای خارجه   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

عمومی انگلیسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/02/19 2,230,000
غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/20 2,230,000
 

برون سازمانی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/02/19 1,960,000
غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/07 1,960,000
غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/18 1,960,000
غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/07 2,010,000
غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/02/19 2,010,000
غرب سه شنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/20 2,010,000
غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/07 2,010,000
غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/02/05 2,010,000
غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/02/05 2,010,000
غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/18 2,010,000
غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/02/19 2,010,000
غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/18 2,010,000
غرب جمعه 09:00 تا 14:00 1393/02/19 2,330,000
غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/19 2,330,000
غرب یکشنبه 08:00 تا 11:00, سه شنبه 08:00 تا 11:00, پنجشنبه 08:00 تا 11:00 1393/03/20 2,330,000
غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/20 2,330,000
 

دبستان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
غرب دوشنبه 10:00 تا 11:30, پنجشنبه 10:00 تا 11:30 1393/02/29 1,450,000
غرب دوشنبه 11:30 تا 13:00, پنجشنبه 11:30 تا 13:00 1393/02/29 1,450,000
غرب دوشنبه 13:00 تا 14:30, پنجشنبه 13:00 تا 14:30 1393/02/29 1,450,000
غرب یکشنبه 14:30 تا 16:00, سه شنبه 14:30 تا 16:00 1393/02/27 1,080,000
غرب یکشنبه 14:30 تا 16:00, سه شنبه 14:30 تا 16:00 1393/02/28 1,080,000
 

ICT کودکان و نوجوانان   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

کودکان الکترونیکی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
e-kids 1 غرب شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1393/03/24 2,400,000
 

ICDL نوجوانان

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
ICDL 1 نوجوان غرب پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/03/29 2,800,000
ICDL 1 نوجوان غرب شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/24 2,800,000
ICDL 2 نوجوان غرب یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00 1393/03/25 3,100,000
 

گرافیک

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Photoshop مقدماتی نوجوان غرب شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30 1393/03/24 2,390,000
 

Web

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
Web Starter برای نوجوانان غرب یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30 1393/03/25 3,160,000
 

برنامه نویسی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
برنامه نویسی پیشرفته ++ C نوجوانان غرب پنجشنبه 17:30 تا 20:30 1393/03/29 3,640,000
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان غرب پنجشنبه 11:00 تا 14:00 1393/03/29 3,110,000
 

امور بین الملل   (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

معماری داخلی

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
غرب شنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00 1393/02/06 7,500,000
غرب شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30 1393/02/06 7,500,000
 

علوم مالی    (برای مشاهده لیست دوره ها کلیک نمایید.)

حسابداری

 استادمحلایامتاریخ شروعشهریه
کمک حسابدار کاربردی غرب یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 14:30 تا 17:30 1393/02/21 8,000,000
 
آخرین اخبار


آرشیو اخبار